UNIUNEA NAȚIONALĂ A COLUMBOFILILOR DIN ROMÂNIA - MEMBRĂ FCI DIN 1969 UNIUNEA NAȚIONALĂ A COLUMBOFILILOR DIN ROMÂNIA - MEMBRĂ FCI DIN 1969 UNIUNEA NAȚIONALĂ A COLUMBOFILILOR DIN ROMÂNIA - MEMBRĂ FCI DIN 1969

FILIALA COLUMBOFILĂ A JUDEȚULUI VALCEA – CONVOCATOR

deffeat


ADUNARE GENERALĂ ORDINARĂ 2024
Președintele Filialei Columbofile a jud. Valcea a Uniunii Nationale a Columbofililor din România, în baza prevederilor art. 13, alin. 5 din Statutul Filialei, convoacă în mod legal și statutar Adunarea Generală Ordinară a acesteia pentru data de 01-03-2024 (vineri), începând cu ora 15.00.
Ședinta Adunării Generale a fost convocată cu respectarea termenului legal (art. 13, alin. 6), prevăzut în Statut,, urmând să aibă loc la Restaurant Academia
Conform Statutului Filialei (art. 15, alin 2), ședința va fi legal constituită prin prezența delegaților deja desemnați.
Ordinea de zi a ședinței, stabilită cu respectarea art. 14 din Statutul Filialei, este următoarea:

  1. constatarea întrunirii cvorumului;
  2. aprobarea ordinii de zi ;
  3. desemnarea unei comisii formate dintr-un număr de trei persoane pentru întocmirea procesului verbal;
  4. desemnarea unei comisii de validare a voturilor;
  5. prezentarea și aprobarea planului anual de activitate și a bugetului anual de venituri și cheltuieli ( stabilirea cuantumului tuturor taxelor de participare aferente anului competițional 2024);
  6. discutarea planului de concursuri aferent anului competitional 2024 – secțiunile maturi și pui;
  7. diverse
    Prezentul convocator este întemeiat pe dispozițiile art. 13-16 din Statutul Filialei Columbofile VALCEA. Prezentul convocator s-a emis azi 27.02.2024 si s-a afisat la sediul filialei si pe site-ul U.N.C.R

PREȘEDINTE FILIALA COLUMBOFILĂ A JUD.VALCEA – UNCR COLUMBA

SIPOTEANU RAZVAN