UNIUNEA NAȚIONALĂ A COLUMBOFILILOR DIN ROMÂNIA - MEMBRĂ FCI DIN 1969 UNIUNEA NAȚIONALĂ A COLUMBOFILILOR DIN ROMÂNIA - MEMBRĂ FCI DIN 1969 UNIUNEA NAȚIONALĂ A COLUMBOFILILOR DIN ROMÂNIA - MEMBRĂ FCI DIN 1969

HOTARARE COMISIA NATIONALA DE DISCIPLINA

deffeat

UNIUNEA NATIONALA A COLUMBOFILILOR  DIN ROMANIA
Str. Fagaras, nr. 14, Sector 1, Bucuresti
COMISIA NATIONALA DE DISCIPLINA
HOTARARE NR 1
din data de  15.05.2024

Sipoteanu Razvan – Presedinte
Cernatoiu Remus – membru,  Grecu Marius – membru ,  Draghici Daniel  – membru, Burca Ioan – membru,  Pescaru Catalin- membru. Sorescu Paul -membru

Comisia Nationala de Disciplina a U.F.C.R.  s-a intrunit cu respectarea dispozitiilor art. 26 din Statutul UNIUNII  FEDERATIILOR COLUMBOFILE  DIN ROMANIA on-line in data de  15.05.2024, la ora 18:00 , partile fiind prezente  cu respectarea dispozitiilor  din Statut. Comisia Nationala de Disciplina   este sesizata cu  urmatoarele:

1. Sesizarea  formulata de  dl Plestiu Adrian membru al Filialei Columbofile Galati .

2. Sesizarea formulata de catre dl Petraru Alexandru Calin membru al Filialei Columbofile Hunedoara .

3.Sesizarea  trimisa  de  catre dl Balaj Catalin , presedinte al Comisiei de Disciplina din cadrul Filialei Columbofile Cluj .

4.Sesizarea formulata de catre dl Stoian Sandel si dl Cobzaru Daniel   , membrii ai Filialei Columbofile Bacau.

 Analizand aspectele ce fac obiectul sesizariilor UNCR, Comisia Nationala de Disciplina, in urma  analizarii probelor cu inscrisuri ,  conform art. 26 alin 3  din Statutul  U.F.C.R. emite prezenta :

HOTARARE

1.Comisia Nationala de Disciplina a U.N.C.R  dispune  respingerea sesizarii formulata de catre  dl Plestiu Adrian membru al Filialei Columbofile Galati , avand in vedere ca respectiva sesizare nu intra sub incidenta sezizarilor sau contestatiilor  ce urmeaza a fi solutionate de catre  Comisia Nationala de Disciplina a U.N.C.R  potrivit prevederilor din statut .

2. Comisia Nationala de Disciplina a U.N.C.R  dispune  respingerea sesizarii formulata de  dl Petraru Alexandru Calin membru al Filialei Columbofile Hunedoara si mentine hotararea Comisiei de Disciplina a Filialei Hunedoara .

Analizand   probatoriul administrat urmeaza a se avea in vedere ca sanctiunea trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savarsite , tinandu-se seama de imprejurarile si mijloacele in care a fost savarsita fapta ,de modul si mijloacele de savarsire a acesteia sub acest aspect  comisia urmeaza  a retine  gradul de pericol social scazut al faptelor savarsite de catre parti.

Avand in vedere inscrisurile depuse de parti , avand in vedere dispoz art 16 din statutul UNCR , Comisia de Disciplina a UNCR constata ca hotararea  Comisia de Disciplina a Filialei Hunedoara este temeinica si legala. 

3. Comisia Nationala de Disciplina a U.N.C.R  dispune  respingerea sesizarii dl Balaj Catalin , presedinte al Comisiei de Disciplina din cadrul Filialei ColumbofileCluj , Comisia Nationala de Disciplina neputandu-se substitui  Comisiei de Disciplina a Filialei Cluj , urmand ca Adunarea Generala a Filalei Columofile Cluj sau Comitetul Director al Filialei Cluj sa numeasca alte persoane in cadrul comisiei pentru a putea fi solutionate sesizarile formulate.


4.
. Comisia Nationala de Disciplina a U.N.C.R   dispune declinarea competentei in privinta sesizarii dl Stoian Sandel si dl Cobzaru Daniel   , membrii ai Filialei Columbofile Bacau catre Comitetul National Columbofil avand in vedere obiectul sesizarii formulate de parti. .

Prezenta Hotarare se poate ataca in termen de 7 zile de la data publicarii.

Presedinte CND

Sipoteanu Razvan