UNIUNEA NAȚIONALĂ A COLUMBOFILILOR DIN ROMÂNIA - MEMBRĂ FCI DIN 1969 UNIUNEA NAȚIONALĂ A COLUMBOFILILOR DIN ROMÂNIA - MEMBRĂ FCI DIN 1969 UNIUNEA NAȚIONALĂ A COLUMBOFILILOR DIN ROMÂNIA - MEMBRĂ FCI DIN 1969

CONVOCATORUL CONFERINTEI NATIONALE COLUMBOFILE A UFCR 2023

deffeat

-ORDINEA DE ZI A SEDINTEI, DESFASURATA IN DATA DE 21-01-2024


Presedintele UNCR COLUMBA si CD al Uniunii , in mod legal si statutar in baza atributiunilor conferite de prevederile art. 19, pct. 1-3 din Statutul UNCR COLUMBA (fosta UFCR), convoaca sedinta CONFERINTEI NATIONALA COLUMBOFILA A UNCR COLUMBA, pentru data de 21-01-2024, incepand cu ora 10.30. Sedinta va avea loc in incinta salii Mercur Magic, situata in mun.Alba Iulia, str. Gheorghe Sincai, nr. 7, jud.Alba.

Sedinta se desfasoara cu prezenta fizica, in conformitate cu dispozitiile OG 26/2000, modificata si actualizata prin Legea nr. 276/2020 si Regulamentului de Organizare si Desfasurare al Conferintei Nationale Columbofile a UFCR, document intocmit, validat de CD afisat la sediul asociatiei si postat pe portalul oficial pana la data de 08-01-2024.

MENTIONAM FAPTUL CA VOR PARTICIPA LA LUCRARILE CONFERINTEI NATIONALE COLUMBOFILE MEMBRI FILIALELOR COLUMBOFILE DIN CADRUL UNCR COLUMBA (FOSTA UFCR) , CARE AU DOBANDIT CALITATEA DE MEMBRI ACTIVI IN CADRUL ACESTORA, IN CURSUL ANULUI 2023, ANTERIOR DATEI CONVOCARII CONFERINTEI NATIONALE COLUMBOFILE SI SUNT IMPUTERNICITI LEGAL SA LE REPREZINTE LA ACEASTA CONFERINTA NATIONALA, CU REPECTATREA ART. 19, PCT 1 DIN STATUTUL ASOCIATIEI.
DELEGATII DESEMNATI SA PARTICIPE LA CONFERINTA NATIONALA SUNT INTRODUSI IN PROGRAMUL NATIONAL DE CLASAMENTE SI DESEMNATI , CONFORM NORMELOR STATUTARE, CA DELEGATI LA ACEASTA CONFERINTA, PANA LA DATA DE 14-01-2023.
IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART. 9, PCT. 2 si 10, COROBORAT CU DISPOZITIILE ART. 19, ALIN. 2 DIN STATUTUL UFCR, NUMARUL DELEGATILOR DESEMNATI SA PARTICIPE LA LUCRARILE CNC ESTE DETERMINAT PROPORTIONAL CU NUMARUL DE MEMBRI ACTIVATI, IN VEDEREA PARTICIPARII IN CAMPIONATUL NATIONAL COLUMBOFIL AL ANULUI IN CURS (algoritmul determinarii numarului de delegati este urmatorul: 1-50 membri activi = 1 delegat; 76-100 membri activi = 2 delegaţi; 126-150 membri activi = 3 delegaţi, ș.a.m.d.).
Mentionam ca la Conferinta Nationala Columbofila pot participa membri de onoare ai UNCR COLUMBA.
Ordinea de zi a sedintei a fost stabilita, in conformitate cu prevederile art. 19, pct. 3 din Statutul UNCR COLUMBA (fosta UFCR) de catre presedinte si membri Consiliului Director, ca fiind urmatoarea:

1. Prezentarea Raportului Comisiei de validare a delegatilor, membri asociati in cadrul filialelor UNCR COLUMBA (fosta UFCR),
2. Validarea delegatilor desemnati si participanti la Conferinta Nationala Columbofila,
3. Prezentarea si adoptarea ordinii de zi a sedintei si alegerea componentei PREZIDIULUI CONFERINTEI NATIONALE A UNCR COLUMBA,
4. Alocutiunea presedintelui si prezentarea raportului de activitate al UFCR, pentru perioada 08-04-2023 – 20-01-2024,
5. Prezentarea, dezbaterea si adoptarea modificarilor statutului UNCR COLUMBA. Mentionam ca modificarile statutare propuse vor fi prezentate pe portalul UNCR COLUMBA si transmise prin email catre filialele asociatiei, pana la data de 14-01-2024,
6. Validarea hotararilor Consiliului Director, adoptate în situaţii deosebite, in conformitate cu dispozitiile art.23, lit.o din Statutul UNCR COLUMBA ( hotarâri ce ţin de competenţa Conferintei Nationale Columbofile, care vor fi supuse aprobării acesteia în prima şedinţă);
7. Diverse


Data : 19-12-2023

Presedinte UNCR COLUMBA
Ing. Marius Florin Tunduc