UNIUNEA NAȚIONALĂ A COLUMBOFILILOR DIN ROMÂNIA - MEMBRĂ FCI DIN 1969 UNIUNEA NAȚIONALĂ A COLUMBOFILILOR DIN ROMÂNIA - MEMBRĂ FCI DIN 1969 UNIUNEA NAȚIONALĂ A COLUMBOFILILOR DIN ROMÂNIA - MEMBRĂ FCI DIN 1969

CONVOCATOR din data de 31.01.2024

deffeat

al Filialei Columbofile a  Judetului Arges a UNCR – Columba

Presedinele Filialei Columbofile a Judetului Arges a UNCR – Columba, azi, data de 31.01.2024, emite prezentul convocator pentru desfasurarea adunarii generale ordinare, in data de 18.02.2024 cu urmatoarea ordine de zi:

-Aprobarea planului 2 pentru categoriile demifond si fond .

Prezentarea situatiei financiare pentru anul precedent,

-Constituirea Clubului VOIAJORUL 2024 RACIVITA,

-Diverse.

Prezentul convocator s-a emis azi 31.01.2024 si s-a afisat la sediul filialei si pe site-ul U.N.C.R.

Data: 31.01.2024.

Presedinte Daniel Draghici