UNIUNEA NAȚIONALĂ A COLUMBOFILILOR DIN ROMÂNIA - MEMBRĂ FCI DIN 1969 UNIUNEA NAȚIONALĂ A COLUMBOFILILOR DIN ROMÂNIA - MEMBRĂ FCI DIN 1969 UNIUNEA NAȚIONALĂ A COLUMBOFILILOR DIN ROMÂNIA - MEMBRĂ FCI DIN 1969

Circulara Conferința Națională

deffeat

Conferința Națională a Uniunii Naționale a Columbofililor din România – Columba s-a întrunit astăzi, 21.01.2024, la Alba Iulia, în ședința ordinară. Au fost prezenți un număr de 145 de delegați din cei 156 desemnați, ședința fiind statutară.

Marius Tunduc, Președintele UNCR – Columba a propus prezidiul format din următorii membri:

Tunduc Marius, Bilan Florin, Gătejescu Florin, Șipoteanu Răzvan, Dragomir Viorel. Prezidiu ce a fost agreat în unanimitate de către delegații prezenți.

Secretariatul Conferinței Naționale a fost compus din: Cosmin Pretorian – Secretar General, Zamfir Sorin și Radu Victor Florin.

Ordinea de zi a fost următoarea :

Punctul 1: Prezentarea Raportului Comisiei de validare a delegaților asociați în cadrul Filialelor UNCR – Columba (fostă UFCR).

Punctul 2: Validarea delegaților desemnați și participanți la Conferința Națională columbofilă

Punctul 3: Prezentarea și adoptarea ordinii de zi a ședinței și alegerea componentei Prezidiului Conferinței Naționale a UNCR – Columba

Punctul 4: Alocuțiunea Președintelui și prezentarea raportului de activitate al UFCR pentru perioada: 08.04.2023 – 20.01.2024.

Punctul 5: Prezentarea, dezbaterea și adoptarea modificărilor statutului UNCR – Columba

Punctul 6: Validarea hotărârilor Consiliului Director, adoptate în situații deosebite, în conformitate cu dispozițiile art. 23, lit. O din statutul UNCR – Columba

Punctul 7: Diverse

Punctul 1:

Milcu Ion a prezentat raportul comisiei de validare a delegaților, membri asociați în cadrul Filialelor UNCR – Columba.

Punctul 2:

Comisia de Validare a Delegaților a validat delegații și a declarat statutară ședința.

Punctul 3:

S-a prezentat și s-a adoptat în unanimitate ordinea de zi a Conferinței Naționale.

Punctul 4:

Sabău Doru, în calitatea sa de președinte al Comisiei de Cenzori al UNCR – Columba, a prezentat raportul financiar al Uniunii, raport realizat împreună cu Alina Toie și Radu Petruța.

Tunduc Marius a prezentat raportul său, în calitate de președinte al UNCR – Columba, pentru perioada aprilie 2023 – 20.01.2024.

Ambele rapoarte au fost adoptate în unanimitate de către delegații prezenți.

Punctul 5:

Gătejescu Florin, avocat și Președinte al CNC, și Răzvan Șipoteanu, avocat și Președinte al Comisiei de Disciplină, au prezentat modificările de Statut  propuse.

Aceste modificări au fost adoptate în unanimitate de către delegații Conferinței Naționale.

Punctul 6:

Au fost validate hotărârile Consiliului Director, adoptate în situații deosebite, în conformitate cu dispozițiile art. 23, lit. O din statutul UNCR – Columba.

Punctul 7 :

La secțiunea diverse s-au discutat propunerile delegaților prezenți în cadrul Conferinței Naționale.

  • S-a stabilit faptul că două cluburi din cadrul aceleași Filiale nu pot avea sediul în aceeași locație, cu aceleași coordonate, indiferent de numărul de membri din care sunt constituite.
  • S-a analizat repartizarea membrilor care nu au centru de clasament cu toate că la îmbarcare există un număr de columbofili mult mai mare decât numărul minim necesar pentru realizarea acestui clasament. În urma dezbaterilor, Adunarea Generală a stabilitprin vot menținerea vechiului sistem de repartizare a membrilor în centrul de clasament, prevăzute în Normele metodologice de aplicare ale RNC.
  • S-a propus și s-a validat faptul că un membru columbofil să se poată înscrie în orice club columbofil al unei filiale columbofile, indiferent de locația crescătoriei sale, cu mențiunea că, la constituirea unui nou club în cadrul unei Filiale, acesta să nu poată fi format din membri ce aparțin altor Filiale vecine.
  • De asemenea, s-a adoptat obligativitatea ca o Filială să nu își poată constitui un club pe teritoriul altui județ decât în situații excepționale, legate de direcția diferită de zbor sau de relief, cu acordul filialei columbofile care își are sediul în acel județ și a Consiliului Director al Uniunii, urmând ca această hotărâre să fie validată în următoarea Conferință Națională.
  • S-a propus aplicarea toleranței de 5%  din minimul de 500 km la categoria fond și desființarea grupărilor de fond. Această propunere nu a fost validată de Conferința Națională Columbofila, deoarece nu s-a întrunit unanimitatea de voturi.
  • S-au validat înființarea cluburilor aprobate de Comitetul Director: Clubul Cărbunești – Filiala Gorj, Clubul Bucinișu – Filiala Olt, Clubul Marginea – Filiala Suceava, Clubul Bucovina – Filiala Suceava.
  • S-a aprobat, la solicitarea Filialei Gorj, desființarea cluburilor Strehaia Est și Drobeta Est
  • Datorita faptului ca Filiala Argeș a decis realizarea concursurilor pe ruta Grecia, Filiala Teleorman se afla în imposibilitatea de a organiza etapele de fond și maraton, aceste doua Filiale fiind în aceeași grupare. În aceste condiții, în unanimitate de voturi, s-a aprobat zona de fond formată din Filialele Județene Olt și Teleorman.
  • Ca urmare a solicitării domnului Damian, Adunarea Generală a analizat petiția sa și a decis păstrarea sancțiunii pe care domnia sa a primit-o din partea Filialei Botoșani.