FILIALA COLUMBOFILA A JUDETULUI OLT

CONVOCATOR

Presedintele fondator al Filialei Columbofile a judetului Olt a Uniunii Federatiilor Columbofile din Romania, in baza prevederilor art. 13, alin. 5 din Statutul filialei, convoaca in mod legal si statutar Adunarea Generala a acesteia pentru data de 13-11-2022 (duminica)- orele 10.00 – 14.00.

Sedinta Adunarii Generale a fost convocata, cu respectarea termenului legal (art. 13, alin. 6), prevazut in Statut, respectiv 15 zile inainte de data desfasurarii acesteia, urmand sa aiba loc la hotel restaurant PRESTIGE situat in mun. Slatina (langa Prefectura)
Norma de reprezentare este de un delegat la fiecare diviziune de 10 membri columbofili (1-10 membri-un delegat, 15-20 membri- doi delegati, 25-30 membri -trei delegati, etc), avand in vedere faptul ca filiala columbofila are un numar cuprins intre de 151- 400 membri columbofili. Astfel, fiecare club columbofil, respectiv Clubul Columbofil Slatina, Clubul Columbofil Caracal, Clubul Columbofil Bals, Clubul Columbofil Voineasa, Clubul Columbofil Cioroiu, Clubul Columbofil Corabia, va desemna delegatii, aferent proportiei stabilite de prevederile statutare mentionate anterior.

Ordinea de zi a sedintei, stabilita, cu respectarea art. 14 din Statutul filialei, este urmatoarea:
 constatarea intrunirii cvorumului,
 aprobarea ordinii de zi,
 alocutiunea presedintelui fondator al filialei columbofile (presedintele la data constituirii filialei columbofile),
 desemnarea unei comisii formate dintr-un numar de trei persoane pentru intocmirea procesului- verbal si a unei comisii de validare a procedurii de alegeri, denumita Comisie de Validare,
 asocierea membrilor columbofili, infiintarea si afilierea cluburilor columbofile,
 alegerea organelor de conducere, executie si control ale asociatiei, respectiv Presedintele, Consiliul Director, Comisia Judeteana Columbofila, Comisia Judeteana de Disciplina si Comisia de Cenzori. Componenta acestor organe de conducere,executie si control ale filialei columbofile este urmatoarea:

1. Consiliul Director- compus dintr-un numar de 13 persoane, care vor indeplini urmatoarele functii:, Presedinte, 3 vicepresedinti, secretar, responsabil tehnic- columbofil, responsabil financiar, membri CD- presedintii cluburilor columbofile.

2. Comisia Judeteana Columbofila, compusa dintr-un numar de 7 persoane, care vor indeplini urmatoarele functii: Presedinte, responsabilii tehnici columbofili ai cluburilor,

3. Comisia Judeteana de Disciplina, compusa dintr-un numar de 7 persoane, care vor indeplini urmatoarele functii: Presedinte si 6 membri,

4. Comisia de cenzori, compusa dintr-un numar de trei persoane, care vor indeplini urmatoarele functii: Presedinte si doi membri.
 aprobarea planului de concursuri, aferent anului competitional 2023- sectiunile maturi si pui,
 prezentarea si aprobarea planului anual de activitate si bugetului anual de venituri si cheltuieli ( stabilirea cuantumului taxelor de participare aferente anului competitional 2023),
 Diverse.

Prezentul convocator este intemeiat pe dispozitiile art. 13-17, coroborat cu dispozitiile art. 18-20 din Statutul filialei columbofile.

PRESEDINTE FONDATOR AL FILIALEI COLUMBOFILE OLT A UFCR
CERNATOIU NICUSOR REMUS

 

inapoi