CONVOCATOR - ADUNARE GENERALA DE ALEGERI FILIALA COLUMBOFILA A JUDETULUI ILFOV

Subscrisa Filiala Columbofila a Jud.Ilfov, cu sediul in Chitila, prin reprezentantul sau legal Suseanu Eduard , in calitate de presedinte fondator, se dispune convocarea Adunarii Generale Ordinare in baza art. 13, alin. 5 din Statutul Filialei Columbofile a Jud.Ilfov, ce va avea loc in data de 21.01.2023 incepand cu ora 10:00 , la Restaurant " Casa cu Tei " , din localitatea Chitila.

Pentru aceasta adunare clubul va desemna persoanele in functie de nr de membrii activi in anul 2022, cu paritatea de 1 delegat la 5 membrii.
Adunarea Generala a Filialei Columbofile a Jud.Ilfov a U.F.C.R. din data de 21.01.2023 , va avea urmatoarea ordine de zi:

1 .Constatarea intrunirii cvorumului;
2. Aprobarea ordinii de zi;
3. Desemnarea unei comisii formate dintr-un numar de 3 (trei) persoane pentru intocmirea procesului-verbal si a unei comisii de validare a procedurii de alegeri (denumita Comisie de Validare);
4. Asocierea membrilor columbofili;
5. Alegerea organelor de conducere, executie si control ale Filialei Columbofile a Jud.Ilfov , respectiv: Presedinte, Consiliul Director (CD), Comisia Sportivă (CC), Comisia de Disciplina (CD) si Comisia de Cenzori (CC).
Componenta acestor organe de conducere, executie si control ale filialei columbofile este urmatoarea:
Consiliul Director (CD), compus dintr-un numar de 6(șase) persoane, care vor indeplini urmatoarele functii: Presedinte (Presedintele Filialei Columbofile a Jud.Ilfov ), Vicepresedinte, Secretar, Responsabil tehnic-columbofil, Responsabil financiar si un membru CD.
Comisia Judeteana Columbofila, denumita si Comisia Judetean Sportiva , este compusă dintr-un numar de 2 (două) persoane, care vor indeplini urmatoarele functii: Presedinte (Responsabilul Tehnic Judetean), Responsabil tehnic - columbofil al clubului.
Comisia Judeteana de Disciplina (CJD), compusa dintr-un numar de 3 (trei) persoane, care vor indeplini urmatoarele functii: Presedinte (CJD), si 2 membri.
Comisia de Cenzori (CC), compusa dintr-un numar de 3( trei) persoane, care vor indeplini urmatoarele functii: Presedinte (CC) si 2 (doi) membrii.
6. Diverse.
Persoanele care doresc sa candideze pentru una din functiile organelor de conducere ale Filialei sunt rugate sa depuna candidaturile pana la data de 15.01.2023 la domnul Eduard Suseanu .

Presedinte fondator al Filialei Columbofile a Jud.Ilfov
Eduard SUSEANU

inapoi