COMISIA NATIONALA DE DISCIPLINA HOTARARE NR 2 DIN DATA DE 04.09.2021

Sipoteanu Razvan – Presedinte
Hristea Marian – membru, Grecu Marius – membru, Nastase Ilie – membru, Burca Ioan – membru, Pescaru Catalin - membru.

Comisia Nationala de Disciplina a Federatiei Nationale a Crescatorilor de Porumbei s-a intrunit cu respectarea dispozitilor art. 15 din Statutul Federatiei Nationale a Crescatorilor de Porumbei din Romania, in data de 04.09.2021, la ora 10:00, la sediul F.N.C.P.R. din Bucuresti, str. Fagaras, nr. 14, Sector 1, partile fiind citate cu respectarea dispoz. Art. 28 alin. 7 din Statut. Comisia Nationala de

Disciplina in temeiul art. 16 lit.b din Statut este sesizata cu urmatoarele:

1. Contestatia formulata de dl .Doroftei Vasile Alexandru impotriva Hotararii Comisiei de Disciplina a Asociatiei Columofile Iasi nr. 1/12.06.2021 si sesizarea formulata de catre dl.Marchidan Cosmin .
2. Contestatiile formulate de membrii columbofili Andrei Daniel, Dumitru Andrei si Militaru Cristian impotriva Hotararii nr. 1/28.08.2020 a Asociatiei Columbofile Arges Pitesti.
3. Sesizarea formulata de catre dl Fildan Vlad Ovidiu in calitate de membru FNCPR impotriva domnului Femi Suat membru al Asociatiei Columbofile Constanta si Fratii Matei membrii ai Asociatiei Columbofile Botasani
4. Sesizarea formulata de catre domnul Pundelea Mircea , membru in cadrul Asociatiei Columbofile Galati impotriva domnului Cobzaru Daniel membru in cadrul aceleiasi asociatii.
5.Sesizarea formulata de catre Asociatia Columbofila Porumbelul Calator Giurgiu impotriva d-lor Gealatu Florin si Nemtescu Costinel prin care se solicita ca acestia sa fie declarati persoane non grata
6. Sesizarea formulata de dl Dragomir Viorel Marian , presedinte al Asociatiei Columbofile Danubius Braila prin care se solicita declararea ca persoane non grata a d-lor Lilof Adrian ,Paraschiv Stanica, Teterea Gabriel si Balcan Adrian

Avand in vedere dispoz. art. 28 alin. 7 coroborate cu art. 29 din Statul F.N.C.P.R., comisia retine urmatoarele:

1.In privinta contestatiei formulate de catre dl. Doroftei Vasile Alexandru impotriva Hotararii Comisiei de Disciplina a Asociatiei Columofile Iasi nr. 1/12.06.2021 au fost prezenti in vederea audierii domnii Doroftei Vasile Alexandru , Marchidan Cosmin , Ticu Paul Vasile, Ghidoarca Vlad si Banu Costel .
In privinta sesizarii formulate de catre dl Marchidan Cosmin Viorel , Comisia constata ca in privinta acestor aspecte s-a autosesizat Consiliul Director al FNCPR care a hotarat in data de 24.05.2021 suspendarea centrul Pascani pentru sezonul 2021.
Contestatia formulata de catre dl Doroftei Vasile Alexandru a fost trimisa la data de 07.07.2021 ,iar Hotararea a carei anulare se solicita este din data de 12.06.2021, astfel incat se retine de catre comisie ca aceasta a a fost formulata in termenul legal de 30 zile potrivit art 30 alin 6 din statutul Asociatiei Columbofile Iasi.
In privinta dezbaterilor se retine de catre comisie, avand in vedere inscrisurile depuse de catre parti respectiv incheierea nr.160 pronuntata de Judecatoria Iasi in dosarul nr. 7144/245/2018, ramasa definitiva prin decizia nr.1819/20.06.2019 pronuntata de Tribunalul Iasi in aceslasi dosar ca prin aceste sentinte nu a fost validata si componenta Comisiei de Disciplina a Asociatiei Columbofile Iasi .Tinand cont ca la dosarul cauzei nu exista inscrisuri din care sa rezulte ca respectiva componenta a Comisiei de Disciplina a Asociatiei Columbofile Iasi a fost aleasa in mod statutar si confirmata de catre instanta judecatoreasca portivit dispoz art. 6 si urm din OG 26/2000 , Comisia Nationala de Disciplina din cadrul FNCPR dispune admiterea contestatiei formulata de catre dl. Doroftei Vasile Alexandru si dispune anularea hotararii nr. 1/12.06.2021 a Comisiei de Disciplina a Asociatiei Columbofile Iasi , urmand ca dupa indeplinirea formalitatiilor legale privind componenta Comisiei de Disciplina a Asociatiei Columbofile Iasi sa se rejudece respectivul dosar.

2.Cu privire la la contestatia formulata de membrii columbofili Andrei Daniel, Dumitru Andrei si Militaru Cristian impotriva Hotararilor din data de 28.08.2020 ale Asociatiei Columbofile Arges.
In vederea respectarii dispozitiilor art. 29 din Statul F.N.C.P.R., au fost prezenti domnii Andrei Daniel , Dumitru Andrei si Militaru Cristian asistati de aparator ales av.Cherbel Veronica si au fost citate in vederea audierii persoanele care au facut parte din comisiile de imbarcare si clemare a porumbeilor la etapele anulate.
Avand in vedere ca la acest termen nu s-au prezentat persoanele citate , Comisia, fata de lipsa acestora si ca urmare a solicitarii formulate din partea aparatorului ales al contestatorilor . av Cherbel Veronica va dispune citarea in continuare pentru un ultim termen a persoanelor implicate in procedura de imbarcare s.a.s.m.d.
In acest sens urmeaza ca toate partile implicate in procedura de imbarcare sa fie citate pentru un ultim termen in vederea audierii la o data ce va fi stabilita de catre comisie conform statutului.

3.In privinta sesizarii formulate de catre Pundelea Mircea , membru in cadrul Asociatiei Columbofile Galati impotriva domnului Cobzaru Daniel membru in cadrul aceleiasi asociatii , Comisia isi declina competenta in vederea solutionarii respectivei sesizari catre Comisia de Disciplina din cadrul Asociatiei Columbofile Porumbei Maraton Galati

4.In privinta sesizarii formulate de catre dl Fildan Vlad Ovidiu in calitate de membru FNCPR impotriva d-lor Femi Suat membru al Asociatiei Columbofile Constanta si Fratii Matei membrii ai Asociatiei Columbofile Botasani , ca urmare a faptului ca acestia nu ar fi platit porumbeii care au fost cumparati de pe platforma online wwwcolumofil.net , Comisia constata ca nu este de competenta sa solutioneze aceasta sesizare.

5.In privinta sesizarii formulate de catre Asociatia Columbofila Porumbelul Calator Giurgiu impotriva d-lui Gealatu Florin si d-lui Nemtescu Costinel prin care se solicita ca acestia sa fie declarati persoane non grata in temeiul art 28 alin 4 din statutul FNCPR , Comisia, in urma probatoriului administrat cat si a faptului ca acestia sunt membri activi ai Asociatiei Columbofile Teleorman ,urmeaza sa respinga cererea formulata .

6. In privinta sesizarii formulate de dl Dragomir Viorel Marian , presedinte al Asociatiei Columbofile Danubius Braila prin care se solicita analizarea si avizarea ca persoane non grata a d-lor Lilof Adrian , Paraschiv Stanica, Teterea Gabriel si Balcan Adrian , Comisia in urma analizarii materialului probator constand in inscrisuri si unitate de stocare date(stik) depus din partea Asociatiei Columbofile Danubius Braila va dispune citarea d-lor Lilof Adrian , Paraschiv Stanica, Teterea Gabriel si Balcan Adrian in vederea audierii , urmand ca dupa audierea acestora sa constate daca sunt incidente dispoz art 28 alin.4 din Statutul FNCPR.

Analizand aspectele ce fac obiectul sesizariilor FNCPR, Comisia Nationala de Disciplina, dupa audierea partilor implicate si analizarea probelor cu inscrisuri conform art. 15 alin. 3 din Statutul F.N.C.P.R., raportat la art. 16 din acelasi Statut emite prezenta :

HOTARARE

1.Comisia Nationala de Disciplina din cadrul FNCPR dispune admiterea contestatiei formulate de catre dl Doroftei Vasile Alexandru si dispune dispune anularea hotararii nr. 1/12.06.2021 a Comisiei de Disciplina a Asociatiei Columbofile Iasi .

2.Cu privire la la contestatia formulata de membrii columbofili Andrei Daniel, Dumitru Andrei si Militaru Cristian impotriva Hotararilor din data de 28.08.2020 ale Asociatiei Columbofile Arges , Comisia Nationala de Disciplina din cadrul FNCPR , avand in vederea lipsa personelor citate ,dispune admiterea cererii formulate de catre acestia prin av.Cherbel Veronica urmand ca partile implicate in procedura de imbarcare sa fie citate in vederea audierii pentru un ultim termen la o data ce va fi stabilita de catre comisie conform statutului.

3.In privinta sesizarii formulate de catre dl Pundelea Mircea , membru in cadrul Asociatiei Columbofile Galati impotriva domnului Cobzaru Daniel membru in cadrul aceleiasi asociatii , Comisia isi declina competenta in vederea solutionarii respectivei sesizari catre Comisia de Disciplina din cadrul Asociatiei Columbofile Porumbei Maraton Galati .

4. In privinta sesizarii formulate de catre dl Fildan Vlad Ovidiu in calitate de membru FNCPR , Comisia constata ca nu este competenta sa solutioneze aceasta cerere.

5.In privinta sesizarii formulate de catre Asociatia Columbofila Porumbelul Calator Giurgiu impotriva d-lui Gealatu Florin si d-lui Nemtescu Costinel prin care se solicita ca acestia sa fie declarati persoane non grata , in temeiul art 28 alin. 4 din statutul FNCPR , Comisia dispune respingerea cererii formulate .

6. In privinta sesizarii formulate de dl Dragomir Viorel Marian , presedinte al Asociatiei Columbofile Danubius Braila prin care se solicita analizarea si avizarea ca persoane non grata a d-lor Lilof Adrian , Paraschiv Stanica, Teterea Gabriel si Balcan Adrian , Comisia in urma materialului probator constand in inscrisuri si unitate de stocare date(stik) depus din partea Asociatiei Columbofile Danubius Braila va dispune citarea d-lor Lilof Adrian , Paraschiv Stanica, Teterea Gabriel si Balcan Adrian in vederea audierii , urmand ca dupa audierea acestora sa constate daca daca sunt incidente dispoz art 28 alin.4 din Statutul FNCPR.

Prezenta Hotarare se poate ataca in termen de 15 zile de la data publicarii.

PRESEDINTE CND – FNCPR
SIPOTEANU RAZVAN

inapoi