CONVOCATOR C.J.D. A.S.C. SIBIU

ASOCIAŢIA SPORTIV COLUMBOFILĂ SIBIU
Str. Oţelarilor, nr.62A, Sibiu
C.I.F. 4479675

CONVOCATOR


Se convoacă Comisia Judeţeană de Disciplină a A.S.C. Sibiu de către Preşedintele acesteia, Morar
Vasile, conf. Art. 25, alin. (2) din Statut, în data de 11.03.2022, ora 18:00, la sediul Clubului
Sportiv Columbofil Sibiu, str. Oțelarilor, nr.62A.
În urma plângerii depuse de către membrul columbofil Antinie Ioan în urma evenimentelor
petrecute în data de 16.08.2021, descrise mai jos, și a autosezizării C.J.D. referitor la intervenţia D-
lui Mihăilă Mircea în cadrul şedinţei C.J.D. Sibiu din aceeși dată, şedinţă în care a fost convocat
D-ul Bărtuş Adrian pentru cercetarea evenimentelor petrecute cu ocazia desigilării etapelor
organizate în weekend-ul 19.06.2021 și în timpul căreia D-ul Mihăilă Mircea a pătruns în incinta
locaţiei unde avea loc întâlnirea şi a perturbat desfăşurarea acesteia aducând injurii, jigniri,
ameninţând cu bătaia şi chiar cu moartea membrii CJD şi martorii prezenţi la faţa locului; jurând-
se, de asemenea pe copii şi nepoţi, că îi omoară pe toţi cei prezenţi şi că intră peste ei în case dacă
se vor lua măsuri împotriva lui Bărtuş Adrian. În acest sens fiind depusă şi o plângere la Poliţie.
Martori, membrii CJD Sibiu: Morar Vasile - preşedinte, Bîrsan Lucian, Gâlea Mihai, Nicoară Ioan,
Antinie Ioan; martorii convocaţi în cadrul şedinţei din data de 16.08.2021: Iancu Bogdan – tehnic
sportiv şi Filip Ştefan – vicepreşedinte.
Prin prezentul convocator este citat la adresa, data şi ora mai sus menţionate, membrul columbofil
Mihăilă Mircea (cod crescător SB377).

Preşedinte C.J.D. A.S.C. Sibiu,
Morar Vasile

inapoi