ADUNARE GENERALA A ASC SIBIU

ASOCIATIA SPORTIV COLUMBOFILA SIBIU

Str. Otelarilor, nr.62A, Sibiu

C.I.F. 4479675

CONVOCATOR

Se convoaca Adunarea Generala a A.S.C. Sibiu in sesiune ordinara de catre Presedintele acesteia, Roman Claudiu, conf. Art. 13, alin. (5) din Statut, in data de 22.12.2021, ora 17:00, la sediul Clubului Sportiv Columbofil Sibiu, str. Otelarilor, nr.62A.

Ordinea de zi este urmatoarea:

1. constatarea intrunirii cvorumului;

2. aprobarea ordinii de zi;

3. stabilirea modului de premiere pentru anii competitionali 2020, respectiv 2021;

4. analiza modului de trecere de la Asociatie la Filiala conform viitoarei organizari a UFCR;

5. analiza financiara a sezonului 2021;

6. analiza solicitarilor venite din partea membrilor columbofili referitor la cele doua rute de zbor, Polonia, respectiv valea Muresului;

7. masuri administrative pentru inscrierea remorcii la Registru Auto.

 

 

Presedinte,

Roman Claudiu

inapoi