CONVOCATOR - ADUNARE GENERALA DE ALEGERI FILIALA COLUMBOFILA IASI

   Subscrisa Filiala Columbofila a Jud.Iasi, cu sediul in Valea Adanca, prin reprezentantul sau legal Spinu Florin , in calitate de presedinte fondator, se dispune convocarea Adunarii Generale Ordinare in baza art. 13, alin. 5 din Statutul Filialei Columbofile a Jud.Iasi, ce va avea loc in data de 12.02.2023 incepand cu ora 11:00 , la " Complexul Turistic  Popasul Mariei " , din localitatea Letcani.

Pentru aceasta adunare  fiecare club va desemna persoanele in functie de nr de membrii activi in anul 2022, cu paritatea de 1 delegat la 5 membrii.
Adunarea Generala a Filialei Columbofile a Jud.Iasi a U.F.C.R. din data de 12.02.2023 , va avea urmatoarea ordine de zi:

1 .Constatarea intrunirii cvorumului;
2. Aprobarea ordinii de zi;
3. Desemnarea unei comisii formate dintr-un numar de 3 (trei) persoane pentru intocmirea procesului-verbal si a unei comisii de validare a procedurii de alegeri (denumita Comisie de Validare);
4. Asocierea membrilor columbofili;
5. Alegerea organelor de conducere, executie si control ale Filialei Columbofile a Jud.Iasi , respectiv: Presedinte, Consiliul Director (CD), Comisia Sportivă (CC), Comisia de Disciplina (CD) si Comisia de Cenzori (CC).
Componenta acestor organe de conducere, executie si control ale filialei columbofile este urmatoarea:
Consiliul Director (CD), compus dintr-un numar de 9(noua) persoane, care vor indeplini urmatoarele functii: Presedinte (Presedintele Filialei Columbofile a Jud.Iasi ), Vicepresedinte, Secretar, Responsabil tehnic-columbofil, Responsabil financiar,Presedintele Comisiei de Disciplina si Presedintii celor 3 Cluburi.
Comisia Judeteana Columbofila,  denumita si Comisia Judetean Sportiva , este compusă dintr-un numar de 3 (trei) persoane, care vor indeplini urmatoarele functii: Presedinte (Responsabilul Tehnic Judetean), Responsabil tehnic - columbofil al unui club si secretar.
Comisia Judeteana de Disciplina (CJD), compusa dintr-un numar de 3 (trei) persoane, care vor indeplini urmatoarele functii: Presedinte (CJD),Secretar si un membru.
Comisia de Cenzori (CC), compusa dintr-un numar de 3( trei) persoane, care vor indeplini urmatoarele functii: Presedinte (CC) si 2 (doi) membrii.
6. Diverse.
Persoanele care doresc sa candideze pentru una din functiile organelor de conducere ale Filialei sunt rugate sa depuna candidaturile pana la data de 02.02.2023 la domnul Florin Spinu.

Presedinte fondator al Filialei Columbofile a Jud.Iasi
FLORIN SPINU

 

inapoi