CONVOCATOR ADUNARE GENERALA

CONVOCATOR ADUNAREA GENERALĂ A FILIALEI COLUMBOFILE IALOMIȚA

 


      Subscrisa Filiala Columbofilă  a județului Ialomița, cu sediul in municipiul Slobozia, strada General Magheru, nr. 36, prin reprezentantul său legal Toader Geroge, in calitate de președinte fondator, dispune convocarea Adunării Generale Ordinare în baza art. 13, alin. 5 din Statutul Filialei Columbofile a județului Ialomița, ce va avea loc în data de 27.05.2023.

 Locația și ora vor fi anunțate ulterior.

      Pentru această adunare cluburile vor desemna persoanele în funcție de numărul de membrii activi în sezonul 2023, cu paritatea de 1 delegat la 10 membrii.

      Adunarea Generală a Filialei Columbofile a Județului Ialomița din data de 27.05.2023, va avea următoarea ordine de zi:

1. Constatarea întrunirii cvorumului;

2. Aprobarea ordinii de zi;
3. Desemnarea unei comisii formate dintr-un număr de 3 (trei) persoane pentru întocmirea procesului-verbal și pentru validarea procedurii de alegeri (denumită Comisie de Validare);

4. Alegerea organelor de conducere, execuție și control ale Filialei Columbofile a  judetului Ialomița, respectiv: Președinte, Consiliul Director (CD) și Comisia Județeană de Disciplină (CJD).
Componența acestor organe de conducere, execuție și control ale filialei columbofile este următoarea:

      Consiliul Director (CD), compus dintr-un număr de 4 (patru) persoane, care vor îndeplini următoarele functii: Președinte (Președintele Filialei Columbofile a judetului Ialomița), 1 (unu) Vicepreședinte, Responsabil tehnic-columbofil și Responsabil financiar.

    Comisia Județeană de Disciplină (CJD), compusă dintr-un număr de 4 (patru) persoane, care vor îndeplini următoarele funcții: Presedinte (CJD și 3 (trei) membrii (CJD).

   

5. Diverse.

      Persoanele care doresc să candideze pentru una din funcțiile organelor de conducere ale Filialei sunt rugate să depună candidaturile până la data de 24.05.2023 la domnul Toader George sau pe adresa de email george.toader73@yahoo.com.

 

Președintele Filialei Columbofile a Judetului IALOMIȚA,

Toader George
 

inapoi