CONVOCATOR

In conformitate cu Circulara UFCR din 16.01.2022 ,convocam sedinta (Adunarea Generala),pentru aducerea la indeplinire a sarcinilor stabilite de UFCR. Reprezentarea va fi norma 1/5 membrii coduri active 2021 in FNCPR si domiciliati/ coordonate crescatorie in judetul  GIURGIU.Activitatea se va desfasura in ziua de 30.01.2022,incepand cu ora 11 in localitatea Mihailesti,restaurant DOVINOT,judet Giurgiu.Reprezentantii vor avea asupra lor procesul verbal prin care au fost delegati.

Imputernicit UFCR,Moise Vasile.

inapoi