CONVOCATOR ADUNAREA GENERALA A FILIALEI BUZAU

      Subscrisa Filiala Columbofila a judetului Buzau, cu sediul in municipiul Ramnicu Sarat B-dul Eroilor nr. 47, prin reprezentantul sau legal Sorescu Paul, in calitate de presedinte fondator, dispune convocarea Adunarii Generale Ordinare in baza art. 13, alin. 5 din Statutul Filialei Columbofile a judetului Buzau, ce va avea loc in data de 28.01.2022  incepand cu ora 12:00 intr-o locatie ce va fi anuntata ulterior.

      Pentru aceasta adunare cluburile vor desemna persoanele in functie de numarul de membri activi in anul 2022, cu paritatea de 1 delegat la 10 membrii.

      Adunarea Generala a Filialei Columbofile a Judetului Buzau din data de 28.01.2023 , va avea urmatoarea ordine de zi:

1 .Constatarea intrunirii cvorumului;

2. Aprobarea ordinii de zi;
3. Desemnarea unei comisii formate dintr-un numar de 3 (trei) persoane pentru intocmirea procesului-verbal si pentru validarea procedurii de alegeri (denumita Comisie de Validare);

4. Alegerea organelor de conducere, executie si control ale Filialei Columbofile a  Judetului Buzau, respectiv: Presedinte, Consiliul Director (CD), Comisia Judeteana Columbofila (CJC) si Comisia Judeteana de Disciplina (CJD).
Componenta acestor organe de conducere, executie si control ale filialei columbofile este urmatoarea:

      Consiliul Director (CD), compus dintr-un numar de 9 (noua) persoane, care vor indeplini urmatoarele functii: Presedinte (Presedintele Filialei Columbofile a Judetului Buzau), 5 (cinci) Vicepresedinti, Secretar, Responsabil tehnic-columbofil si Responsabil financiar.

      Comisia Judeteana Columbofila, denumita si Comisia Judetean Sportiva , este compusa dintr-un numar de 3 (trei) persoane, care vor indeplini urmatoarele functii: Presedinte (Responsabilul Tehnic Judetean, Secretar , 1 membru – Responsabilii tehnic-columbofil al unui club afiliat.

    Comisia Judeteana de Disciplina (CJD), compusa dintr-un numar de 3 (trei) persoane, care vor indeplini urmatoarele functii: Presedinte (CJD), Secretar (CJD) si 1 membru.

      Comisia de Cenzori (CC), compusa dintr-un numar de 3( trei) persoane, care vor indeplini urmatoarele functii: Presedinte (CC) si 2 (doi) membri.

5. Diverse.

      Persoanele care doresc sa candideze pentru una din functiile organelor de conducere ale Filialei sunt rugate sa depuna candidaturile pana la data de 26.01.2023 la domnul Sorescu Paul sau pe grupul Whatsapp al Filialei.

 

                                                                  Presedintele Filialei Columbofile a Judetului Buzau, 

                                                                                Sorescu Paul

inapoi