CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE A FILIALEI COLUMBOFILE BISTRITA NASAUD

Convocare Adunare Generala în data de 08 Aprilie 2023 ora: 17:00

Presedintele Filialei Bistrita Nasaud al UFCR ,Burca Ioan in baza prevederilor art. 13, alin. 5 din Statutul asociatiei , convoaca in mod legal si statutar Adunarea Generala a acesteia pentru data de 08-Aprilie- 2023

Ordinea de zi propusa pentru sedinta Adunarii Generale este urmatoare:

- dare de seama financiara pentru anul 2022

- prezentarea raportului Comisiei de Cenzori pentru sezonul 2022 si aprobarea prin vot a acestuia

- prezentarea costurilor pentru concursuri pe anul 2023

- Diverse

 Locatia Adunarii Generale va fi comunicata ulterior.

Bistrita 08.03.2023

inapoi